Subsidie aanvragen

Inloggen DigiD of eHerkenning

Hier maakt u de keuze of u zich aanmeldt via DigiD of via eHerkenning.

Organisaties en natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente. Wij verstrekken subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening 2014 en de subsidieregelingen die daarbij horen.

Uw gegevens opgeven

Volg ons