Standplaatsvergunning

DigiD of eHerkenning

Wat doen wij met uw gegevens?

In dit formulier vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens leggen wij vast voor de behandeling van uw aanvraag/verzoek. Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk.

Bijlagen en kosten

Bijlagen

  • Bij de aanvraag voegt u de volgende documenten toe:
  • Kleurenkopie geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
  • Situatietekening waarop de gewenste standplaats staat ingetekend (alleen bij incidentele standplaatsen)
  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
  • Kopie bewijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Kleurenfoto’s van het verkoopmiddel waarmee de standplaats wordt ingenomen
  • Toestemmingsverklaring van de eigenaar van de grond (indien van toepassing)

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u leges.

Volg ons