Huisvestingsvergunning

Informatie over de aanvraag

Wat doen wij met uw gegevens?

In dit formulier vragen wij u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens leggen wij vast voor de behandeling van uw aanvraag/verzoek. Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk.

Bijlagen

Bij deze aanvraag voegt u de volgende bijlagen toe

  • Een kopie van het huurcontract
  • Een verhuurdersverklaring
  • Inkomensgegevens van alle leden van het huishouden

Inkomensgegevens

Inkomensgegevens van alle leden van het huishouden met uitzondering van inwonende kinderen, pleegkinderen en kleinkinderen.

  • Bij inkomen uit loondienst een werkgeversverklaring en een kopie van de meest recente salarisstrook
  • Bij ander inkomen een kopie van de jaaropgave(n) of belastingaanslag en –aangifte over het voorgaande jaar

Wanneer het voor de beoordeling van uw aanvraag nodig is, vragen wij aanvullende informatie.

U gaat nu door naar DigiD

Dit formulier kan alleen worden ingevuld met DigiD. Houd daarom uw inloggegevens bij de hand.

Volg ons